Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik biura podróży

Description

Code

1439.8

Description

Kierownicy biur podróży są odpowiedzialni za zarządzanie pracownikami i działalność biura podróży. Organizują, reklamują i sprzedają oferty turystyczne do konkretnych regionów.

Etykieta synonimiczna

menedżer biura turystycznego

kierownik biura turystycznego

menedżer agencji turystycznej

menedżer agencji podróży

kierownik agencji podróży

menedżer biura podróży

kierownik agencji turystycznej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności