Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

planista transportu

Description

Code

2164.3

Description

Planiści transportu opracowują i wdrażają polityki w celu poprawy systemów transportowych, biorąc pod uwagę czynniki społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Gromadzą i analizują dane o ruchu z wykorzystaniem narzędzi do modelowania statystycznego.

Etykieta synonimiczna

inżynier ruchu kolejowego

inżynier ruchu drogowego

planista transportu drogowego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności