Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

mistrz procesu warzenia

Description

Code

2145.1.2

Description

Mistrzowie procesu warzenia zapewniają jakość produktów warzenia i tworzy mieszaniny do opracowywania nowych produktów. W odniesieniu do obecnych produktów nadzorują cały proces warzenia według jednego z wielu procesów warzenia. W odniesieniu do nowych produktów opracowują nowe wzorce piwowarskie i techniki przetwarzania lub modyfikują istniejące metody tworzenia nowych produktów.

Etykieta synonimiczna

mistrz-warzelnik

mistrz warzelnictwa

mistrz warzenia

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności