Skip to main content

Show filters

Hide filters

nauczyciel osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/nauczycielka osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Description

Code

2352.1

Description

Nauczyciele osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczą dzieci, nastolatków i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną. Wykorzystują szereg specjalistycznych pojęć, strategii i narzędzi w celu optymalizacji komunikacji, mobilności, autonomii i integracji społecznej osób uczących się. Wybierają metody nauczania i wspierają zasoby umożliwiające osobom uczącym się maksymalizację możliwości samodzielnego życia.

Etykieta synonimiczna

nauczycielka osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

nauczyciel niedostosowanych społecznie

nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących

nauczyciel niewidomych i słabowidzących

nauczyciel osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej

nauczyciel upośledzonych umysłowo

oligofrenopedagog

pedagog resocjalizacji

socjoterapeuta

surdopedagog

tyflopedagog

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności