Skip to main content

Show filters

Hide filters

strażak ze specjalizacją w ratownictwie wodnym

Description

Code

5411.1.2

Description

Strażacy ze specjalizacją w ratownictwie wodnym są odpowiedzialni za reagowanie kryzysowe w przypadku pożaru lub innych niebezpiecznych sytuacji w środowisku morskim. Podejmują aktywne działania w celu opanowania ognia i niedopuszczenia do wybuchu innych niebezpiecznych substancji na statkach, w dokach i innych obiektach morskich. Zapewniają zgodność instalacji morskich z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzorują również sprzątanie po pożarze i ocenę szkód.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: