Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

brygadzista robót rozbiórkowych

Description

Code

3123.1.8

Description

Brygadziści robót rozbiórkowych monitorują roboty związane z rozbiórką budynków i usuwaniem gruzu. Podejmują szybkie decyzje w celu rozwiązania problemów.

Etykieta synonimiczna

brygadzista robót wyburzeniowych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności