Skip to main content

Show filters

Hide filters

doradca do spraw rozwoju gospodarczego

Description

Code

2631.2.3

Description

Doradcy do spraw rozwoju gospodarczego określają i wdrażają polityki na rzecz poprawy wzrostu gospodarczego i stabilności w społeczności, rządzie lub instytucji. Badają tendencje gospodarcze i koordynują współpracę między instytucjami zajmującymi się rozwojem gospodarczym. Analizują potencjalne zagrożenia i konflikty gospodarcze oraz opracowują plany ich rozwiązania. Doradcy do spraw rozwoju gospodarczego doradzają w kwestii stabilności gospodarczej instytucji i wzrostu gospodarczego.

Etykieta synonimiczna

specjalista ds. rozwoju gospodarczego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: