Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik ds. energii

Description

Code

1349.12

Description

Kierownicy ds. energii koordynują wykorzystanie energii w danej organizacji i dążą do realizacji polityki na rzecz zwiększenia zrównoważonego rozwoju oraz minimalizacji kosztów i wpływu na środowisko. Monitorują zapotrzebowania energii i wykorzystują i opracowują strategie poprawy, a także prowadzą badania najbardziej korzystnego źródła energii dla potrzeb organizacji.

Etykieta synonimiczna

kierownik ds. polityki energetycznej

kierownik ds. efektywności energetycznej

kierownik ds. dostaw energii

kierownik ds. ochrony środowiska

kierownik ds. gospodarki energetycznej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności