Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

reżyser pokazów pirotechnicznych

Description

Code

3435.19

Description

Reżyserzy pokazów pirotechnicznych opracowują koncepcję konstrukcji pirotechnicznej dla przedstawienia i nadzorują jej realizację. Ich praca opiera się na badaniu informacji i wizji artystycznej. Ich projekt powstaje pod wpływem innych projektów i wpływa na nie i musi być zgodny z tymi projektami i ogólną wizją artystyczną. W związku z tym reżyserzy pokazów pirotechnicznych ściśle współpracują z dyrektorami artystycznymi, operatorami i zespołem artystycznym. Podczas prób i przedstawień udzielają wskazówek operatorom w celu uzyskania optymalnej synchronizacji i manewrowania. Reżyserzy pokazów pirotechnicznych opracowują plany, listy sygnałów i inne dokumenty wspomagające operatorów i ekipę produkcji. Reżyserzy pokazów pirotechnicznych pracują też czasem jako samodzielni artyści, tworząc sztukę pirotechniczną poza kontekstem spektaklu.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności