Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

reżyser pokazów pirotechnicznych

Description

Code

3435.19

Description

Reżyserzy pokazów pirotechnicznych opracowują koncepcję konstrukcji pirotechnicznej dla przedstawienia i nadzorują jej realizację. Ich praca opiera się na badaniu informacji i wizji artystycznej. Ich projekt powstaje pod wpływem innych projektów i wpływa na nie i musi być zgodny z tymi projektami i ogólną wizją artystyczną. W związku z tym reżyserzy pokazów pirotechnicznych ściśle współpracują z dyrektorami artystycznymi, operatorami i zespołem artystycznym. Podczas prób i przedstawień udzielają wskazówek operatorom w celu uzyskania optymalnej synchronizacji i manewrowania. Reżyserzy pokazów pirotechnicznych opracowują plany, listy sygnałów i inne dokumenty wspomagające operatorów i ekipę produkcji. Reżyserzy pokazów pirotechnicznych pracują też czasem jako samodzielni artyści, tworząc sztukę pirotechniczną poza kontekstem spektaklu.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności