Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator wytłaczarki

Description

Code

8121.2

Description

Operatorzy wytłaczarek ustawiają, monitorują i konserwują maszyny, które ogrzewają lub stapiają surowce i przeciągają lub przepychają ogrzany materiał przez matrycę kształtową w celu utworzenia ciągłego profilu o ustalonym przekroju takiego jak tuby, rury i folia. Mogą oni także czyścić i konserwować sprzęt.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności