Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

radca dyplomatyczny

Description

Code

1112.3.2

Description

Radcy dyplomatyczni nadzorują określone sekcje w ambasadzie, takie jak ekonomia, obrona lub sprawy polityczne. Pełnią oni funkcje doradcze ambasadora i wykonują funkcje dyplomatyczne w swojej sekcji lub specjalizacji. Opracowują oni polityki i metody realizacji oraz nadzorują pracowników sekcji ambasady.

Etykieta synonimiczna

attaché gospodarczy

attaché kulturalny

attaché polityczny

attaché wojskowy

chargé d’affaires

II sekretarz

I radca

I sekretarz

radca

radca minister

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności