Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik lądowych farm wiatrowych

Description

Code

3131.2

Description

Technicy lądowych farm wiatrowych obsługują i konserwują lądowe farmy wiatrowe, przeprowadzają badania diagnostyczne, analizują usterki i wykonują zadania z zakresu naprawy. Zapewniają oni zgodne z przepisami funkcjonowanie turbin wiatrowych oraz pomagają inżynierom instalacji wiatrowych w budowie turbin wiatrowych. Technicy lądowych farm wiatrowych mogą również testować i instalować elementy sprzętu i oprogramowania turbin wiatrowych.

Etykieta synonimiczna

technik naprawy turbin wiatrowych na lądzie,

operator farm wiatrowych na lądzie,

technik farm wiatrowych

technik elektrowni wiatrowych na lądzie,

operator elektrowni wiatrowych na lądzie,

technik serwisu turbin wiatrowych

technik konserwacji turbin wiatrowych na lądzie,

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności