Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor ochrony środowiska ds. gospodarowania odpadami

Description

Code

3257.4

Description

Inspektorzy ochrony środowiska ds. gospodarowania odpadami przeprowadzają kontrole w przedsiębiorstwach w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi odpadów i ochrony środowiska. Sprawdzają dokumentację dotyczącą gospodarowania odpadami, pobierają próbki do analizy i monitorują przestrzeganie praktyk przemysłowych. Mogą doradzać w zakresie działań zapobiegawczych lub naprawczych w celu poprawy gospodarowania odpadami przemysłowymi i ich unieszkodliwiania.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności