Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier mechanizacji rolnictwa

Description

Code

2144.1.2.1

Description

Inżynierowie mechanizacji rolnictwa wykorzystują wiedzę na temat inżynierii i nauk biologicznych w celu rozwiązywania różnych problemów rolniczych, takich jak ochrona gleby i wody oraz przetwarzanie produktów rolnych. Opracowują oni struktury rolne, maszyny, urządzenia i procesy.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności