Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analityk systemów informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

2511.13

Description

Analitycy systemów informacyjno-telekomunikacyjnych określają potrzeby, jakie musi zaspokajać system, żeby spełniać wymogi użytkowników końcowych. Analizują funkcje systemu z zamiarem określenia ich celów oraz ustalenia działań i procedur służących ich najefektywniejszemu osiągnięciu. Opracowują również nowe rozwiązania informatyczne w celu poprawy efektywności i wydajności przedsiębiorstw, przedstawiają zarysy projektów i szacują koszty nowych systemów, określają działania wykonywane przez system oraz sposób wyświetlania danych przez użytkownika końcowego. Przedstawiają projekt użytkownikom i ściśle współpracują z użytkownikami w celu wdrożenia rozwiązania.

Scope note

Excludes people performing ICT programming.

Etykieta synonimiczna

analityk systemu informacyjnego i telekomunikacyjnego

analityk systemów

analityk systemów informatycznych

analityk systemów teleinformatycznych

analityk systemu informacyjno-telekomunikacyjnego

analityk systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych

analitycy systemów informacyjno-telekomunikacyjnych

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności