Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier górnik – górnictwo paliw alternatywnych

Description

Code

2149.9.1

Description

Inżynierowie górnicy w górnictwie paliw alternatywnych projektują i opracowują systemy, komponenty, silniki i sprzęt, które zastępują konwencjonalne paliwa kopalne jako główne źródło energii do napędu i wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych i paliw niekopalnych. Starają się zoptymalizować produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszyć koszty produkcji i obciążenia środowiskowe. Wykorzystywane paliwa alternatywne obejmują głównie skroplony gaz ziemny (LNG), gaz płynny (LPG), biodiesel, bioalkohol, a także energię elektryczną (tj. akumulatory i ogniwa paliwowe), wodór i paliwa produkowane z biomasy.

Etykieta synonimiczna

inżynier wodoru

inżynier ogniw paliwowych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności