Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

twórca systemów informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

2511.15

Description

Twórcy systemów informacyjno-telekomunikacyjnych utrzymują, kontrolują i udoskonalają organizacyjne systemy wsparcia. W celu zaspokojenia szczególnych potrzeb korzystają z istniejących lub nowych technologii. Sprawdzają zarówno elementy sprzętu komputerowego, jak i oprogramowania, diagnozują i usuwają usterki systemu.

Scope note

Includes ICT system chief developer.

Etykieta synonimiczna

projektant systemów informacyjno-telekomunikacyjnych

twórca systemu informacyjnego i telekomunikacyjnego

twórca systemu informacyjno-telekomunikacyjnego

twórca systemów ICT

twórca systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych

twórca systemów TIK

twórcy systemów informacyjno-telekomunikacyjnych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności