Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik ds. łańcucha dostaw

Description

Code

1324.8

Description

Kierownicy ds. łańcucha dostaw zarządzają wszystkimi działaniami związanymi z pozyskiwaniem surowców i zamówieniami na dostawy niezbędnych do prowadzenia działalności produkcyjnej od momentu nabycia surowców aż do dystrybucji produktów gotowych, oraz planują i koordynują te działania. Dostawy mogą być surowcami lub produktami gotowymi i mogą być wykorzystywane do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego. Ponadto planują oni i zlecają realizację wszystkich działań, które należy przeprowadzić w zakładach produkcyjnych, oraz dostosowują operacje do zmieniających się poziomów zapotrzebowania na produkty przedsiębiorstwa.

Etykieta synonimiczna

kierownik ds. dostaw międzynarodowych

specjalista ds. łańcucha dostaw

kierownik ds. dostaw i dystrybucji

koordynator dostaw międzynarodowych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności