Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

osoba nadzorująca pracę maszyn dziewiarskich

Description

Code

8152.1.1

Description

Osoby nadzorujące pracę maszyn dziewiarskich nadzorują proces dziewiarski grupy maszyn, monitorując jakość materiału i warunki dziania. Kontrolują maszyny dziewiarskie po ich ustawieniu, uruchomieniu i podczas produkcji, aby upewnić się, czy dziany produkt odpowiada specyfikacjom i normom jakościowym.

Etykieta synonimiczna

osoba nadzorująca pracę dziewiarek

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: