Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kartograf

Description

Code

2165.2

Description

Kartografowie tworzą mapy, łącząc różne informacje naukowe w zależności od celu mapy (np. mapy topograficzne, miejskie lub polityczne). Łączą interpretację notatek matematycznych i pomiarów z estetyką i wizualizacją terenu w celu opracowania map. Mogą również pracować nad rozwijaniem i udoskonalaniem systemów informacji geograficznej i mogą prowadzić badania naukowe w kartografii.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności