Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inspektor montażu statków powietrznych

Description

Code

7543.7.1

Description

Inspektorzy montażu statków powietrznych stosują urządzenia pomiarowe i testujące do kontroli i monitorowania montażu statków powietrznych w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacjami technicznymi oraz z normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Kontrolują oni montaż w celu wykrycia nieprawidłowości lub uszkodzeń oraz dokonują kontroli prac naprawczych. Dostarczają oni również szczegółowej dokumentacji kontrolnej i zalecają działania w przypadku wykrycia problemów.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: