Skip to main content

Show filters

Hide filters

dyrektor kamieniołomu

Description

Code

1322.2

Description

Dyrektorzy kamieniołomów nadzorują i koordynują działalność kamieniołomu. Koordynują oni wydobycie, przetwarzanie i transport oraz zapewniają sprawne funkcjonowanie tych procesów zgodnie z normami bezpieczeństwa i higieny pracy. Dyrektorzy kamieniołomów zapewniają skuteczne funkcjonowanie kamieniołomu oraz wdrażają strategie i wytyczne przedsiębiorstwa.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności