Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontroler jakości tablic kontrolnych

Description

Code

7543.4

Description

Kontrolerzy jakości tablic kontrolnych testują elektryczne tablice kontrolne. Odczytują plany w celu sprawdzenia, czy przewody są prawidłowo podłączone. Kontrolerzy jakości tablic kontrolnych stosują elektryczne urządzenia pomiarowe i testujące, aby wykryć nieprawidłowości w działaniu i mogą korygować wadliwe przewody i elementy.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności