Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator reaktora jądrowego

Description

Code

3131.3.6

Description

Operatorzy reaktora jądrowego bezpośrednio kontrolują reaktory jądrowe w elektrowniach z poziomu paneli sterowania i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zmiany reaktywności reaktora. Inicjują eksploatację i reagują na zmiany stanu, takie jak ofiary i wydarzenia o znaczeniu krytycznym. Monitorują parametry i zapewniają zgodność z przepisami bezpieczeństwa.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności