Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

monter – konserwator urządzeń biurowych

Description

Code

7421.5

Description

Monterzy – konserwatorzy urządzeń biurowych świadczą przedsiębiorstwom usługi w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy nowych lub już używanych urządzeń, takich jak drukarki, skanery i modemy, w obiektach klientów. Prowadzą oni ewidencję wykonanych usług i, w razie potrzeby, sprzętu wracającego do serwisu.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności