Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier procesu

Description

Code

2141.10

Description

Inżynierowie procesu stosują koncepcje inżynieryjne w celu poprawy wszystkich rodzajów procesów produkcji i wytwarzania pod względem wydajności i produktywności. Oceniają zmienne i ograniczenia występujące w ramach określonych procesów oraz przedstawiają rozwiązania inżynieryjne w celu ich optymalizacji.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: