Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik zakładu produkcji drzewnej

Description

Code

1219.5.5

Description

Kierownicy zakładów produkcji drzewnej realizują zadania związane z planowaniem, działalnością handlową i doradczą w odniesieniu do fabryk drewna i handlu drewnem. Zarządzają oni również nabywaniem, sprzedażą, obsługą klienta oraz wprowadzaniem do obrotu drewna i wyrobów z drewna.

Etykieta synonimiczna

dyrektor fabryki mebli

kontroler w zakładzie produkcji drzewnej

dyrektor zakładu produkcji drzewnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności