Skip to main content

Show filters

Hide filters

dyrektor finansowy banku

Description

Code

1211.1.2

Description

Dyrektorzy finansowy banku nadzorują wszystkie aspekty zarządzania finansami banku. Zarządzają płynnością i wypłacalnością banku. Zarządzają i przedstawiają bieżące budżety, dokonują przeglądu prognoz finansowych, przygotowują sprawozdania finansowe na potrzeby audytu, zarządzają rachunkami bankowymi i zapewniają prawidłowe przechowywanie dokumentacji finansowej.

Etykieta synonimiczna

analityk finansowy

dyrektor ds. finansowych

kontroler finansowy

skarbnik

skarbnik instytucji finansowej

starszy analityk finansowy

zastępca skarbnika bankowego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności