Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik ds. importu i eksportu

Description

Code

1324.3.2

Description

Kierownicy ds. importu i eksportu wdrażają i utrzymują procedury dla transgranicznej działalności gospodarczej, koordynując działania stron wewnętrznych i zewnętrznych.

Etykieta synonimiczna

kierownik ds. importu

kierownik ds. eksportu

kierownik ds. handlu międzynarodowego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności