Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

geograf

Description

Code

2632.5

Description

Geografowie są naukowcami badającymi antropogeografię i geografię fizyczną. W zależności od specjalizacji zajmują się politycznymi, gospodarczymi i kulturowymi aspektami człowieka wyrażonymi w antropogeografii. Badają także rzeźbę terenu, rodzaje gleby, granice naturalne i cieki wodne, tj. przedmioty geografii fizycznej.

Etykieta synonimiczna

geograf gospodarczy

geograf fizyczny

geograf społeczny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności