Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier automatyki i robotyki

Description

Code

2141.4.2.1

Description

Inżynierowie automatyki i robotyki badają, projektują i opracowują aplikacje i systemy w celu automatyzacji procesu produkcji. Wykorzystują oni technologię i, w stosownych przypadkach, ograniczają wkład ludzki, aby osiągnąć pełen potencjał robotyki przemysłowej. Inżynierowie automatyki i robotyki nadzorują cały proces i zapewniają bezpieczny i sprawny przebieg wszystkich systemów.

Etykieta synonimiczna

automatyk

inżynier automatyki

inżynier automatyk

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności