Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

generał brygady

Description

Code

0110.7

Description

Generałowie brygady są dużymi jednostkami oddziałów zwanych brygadami, nadzorują planowanie strategiczne i taktyczne oraz monitorują operacje ich brygady. Zarządzają centralą jednostki brygady i zapewniają prawidłowe operacje podziału w bazie i w terenie.

Etykieta synonimiczna

szefowa sztabu

szef sztabu

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: