Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator prasy mechanicznej

Description

Code

7221.4

Description

Operatorzy prasy mechanicznej konfigurują i obsługują prasy mechaniczne, służące do formowania metalowych detali żelaznych i nieżelaznych, w tym rur, przewodów i profili drążonych oraz innych produktów wstępnej obróbki stali o wymaganym kształcie przez użycie ustawionych sił ściskających wytwarzanych przez korby, krzywki i kolanka, działające na zasadzie powtarzalnych udarów.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności