Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik projektu

Description

Code

1219.6

Description

Kierownicy projektów prowadzą bieżący nadzór nad projektami i odpowiadają za dostarczanie wysokiej jakości wyników w ramach określonych celów i ograniczeń, zapewniając efektywne wykorzystanie przydzielonych zasobów. Odpowiadają za zarządzanie ryzykiem i problemami, komunikację w ramach projektu oraz zarządzanie zainteresowanymi stronami. Kierownicy projektów wykonują czynności polegające na planowaniu, organizowaniu, zabezpieczaniu i monitorowaniu zasobów i pracy niezbędnych do realizacji określonych celów i założeń projektu oraz zarządzaniu nimi w skuteczny i wydajny sposób.

Etykieta synonimiczna

koordynatorka projektu

koordynator projektu

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności