Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

specjalista ds. public relations

Description

Code

2432.9

Description

Specjaliści ds. public relations reprezentują przedsiębiorstwo lub organizację wobec zainteresowanych stron i społeczeństwa. Stosują strategie komunikacyjne w celu upowszechniania znajomości działań i przedstawiania wizerunku ich klientów w korzystnym świetle.

Etykieta synonimiczna

rzecznik prasowy

sekretarz prasowy

specjalista ds. kontaktów z mediami

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności