Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specjalista pracy socjalnej

Description

Code

1344.1

Description

Specjaliści pracy socjalnej ponoszą odpowiedzialność za przywództwo strategiczne i operacyjne oraz zarządzanie zespołami ludzkimi i zasobami w ramach usług opieki nad dziećmi i w ramach tych usług. Są oni odpowiedzialni za wdrażanie prawodawstwa i polityki w odniesieniu np. do decyzji o osobach wymagających szczególnego traktowania. Promują pracę społeczną i wartości opieki społecznej oraz etykę, równość i różnorodność, a także stosują odpowiednie kodeksy postępowania. Są odpowiedzialni za kontakty z innymi specjalistami w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, edukacji i opieki zdrowotnej. Mogą być odpowiedzialni za przyczynianie się do rozwoju polityki na szczeblu lokalnym i krajowym.

Etykieta synonimiczna

specjalista ds. społecznych

kierownik domu pomocy społecznej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności