Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

wykładowca akademicki w dziedzinie politologii

Description

Code

2310.1.34

Description

Wykładowcy akademiccy w dziedzinie politologii są profesorami, nauczycielami i wykładowcami uczącymi studentów, którzy uzyskali dyplom ukończenia szkoły średniej, w zakresie swojej wyspecjalizowanej dziedziny studiów – politologii, która ma głównie charakter akademicki. Współpracują ze swoimi asystentami naukowymi i dydaktycznymi w celu przygotowania wykładów i egzaminów, oceniania testów i egzaminów oraz prowadzenia regularnych przeglądów i wymiany informacji zwrotnych dla studentów. Prowadzą również badania naukowe w dziedzinie politologii, publikują swoje ustalenia i współpracują z innymi pracownikami uczelni.

Etykieta synonimiczna

pracownik naukowo-dydaktyczny w dziedzinie politologii

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności