Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor montażu taboru kolejowego

Description

Code

7543.7.6

Description

Inspektorzy montażu taboru kolejowego stosują urządzenia pomiarowe i testujące do kontroli i monitorowania montażu taboru kolejowego w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacjami technicznymi oraz normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Analizują oni zespoły w celu wykrycia nieprawidłowości i uszkodzeń oraz dokonują kontroli prac naprawczych. Dostarczają oni również szczegółowej dokumentacji kontrolnej i zalecają działania w przypadku wykrycia problemów.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: