Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracownik do spraw wspierania zatrudnienia

Description

Code

2635.3.11

Description

Pracownicy do spraw wspierania zatrudnienia udzielają pomocy osobom napotykającym trudności w znalezieniu pracy i osobom długotrwale bezrobotnym. Udzielają wskazówek dotyczących tworzenia życiorysów, wyszukiwania ofert pracy, kontaktowania się z pracodawcami i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności