Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik ds. operacyjnych

Description

Code

1321.2.3

Description

Kierownicy ds. operacyjnych planują, nadzorują i koordynują codzienną działalność w zakresie produkcji towarów i świadczenia usług. Formułują i wdrażają polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach oraz planują wykorzystanie zasobów ludzkich i materiałów.

Etykieta synonimiczna

dyrektor ds. operacyjnych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności