Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inspektor bezpieczeństwa lotniczego

Description

Code

3119.3

Description

Inspektorzy bezpieczeństwa lotniczego planują i opracowują procedury bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw lotniczych. Analizują przepisy i ograniczenia w zakresie bezpieczeństwa odnoszące się do działalności przedsiębiorstw lotniczych. W związku z tym kierują działaniami personelu w celu zagwarantowania stosowania środków bezpieczeństwa zgodnie z przepisami.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: