Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik ds. szczupłego zarządzania

Description

Code

2421.4

Description

Kierownicy ds. szczupłego zarządzania planują programy szczupłego zarządzania i zarządzają nimi w różnych jednostkach gospodarczych organizacji. Prowadzą i koordynują projekty ciągłego doskonalenia, których celem jest osiągnięcie wydajności produkcji, optymalizacja wydajności siły roboczej, generowanie innowacji w przedsiębiorstwach i realizacja zmian transformacyjnych wpływających na operacje i procesy biznesowe, a także informowanie kierownictwa przedsiębiorstwa o wynikach i postępach. Przyczyniają się do tworzenia kultury ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie oraz są odpowiedzialni za rozwój i szkolenie zespołu specjalistów ds. szczupłego zarządzania.

Etykieta synonimiczna

ekspert lean

kierownik ds. ciągłego doskonalenia

kierownik ds. doskonalenia procesów

menedżer kaizen

specjalista ds. ciągłego doskonalenia

kierownik ds. doskonałości operacyjnej

kierownik ds. doskonałości produkcji

facylitator Lean

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności