Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dyrektor artystyczny

Description

Code

2654.1

Description

Dyrektorzy artystyczni kształtują układ wizualny koncepcji. Tworzą oni innowacyjne projekty, opracowują projekty artystyczne i zarządzają współpracą między wszystkimi zaangażowanymi aspektami. Dyrektorzy artystyczni mogą prowadzić działalność twórczą w teatrze, w ramach marketingu, w reklamie, podczas nagrań filmów w branży modowej oraz w spółkach online. Gwarantują, że wykonane prace będą wizualnie atrakcyjne dla odbiorców.

Etykieta synonimiczna

kierownik artystyczny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności