Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

audytor systemów informatycznych

Description

Code

2511.18

Description

Audytorzy systemów informatycznych przeprowadzają audyty systemów informatycznych, platform i procedur operacyjnych zgodnie z ustanowionymi standardami firmy dotyczącymi skuteczności, dokładności i bezpieczeństwa. Dokonują oceny infrastruktury TIK pod kątem ryzyka dla organizacji i wprowadzają mechanizmy kontroli służące ograniczeniu strat. Określają i zalecają usprawnienia w zakresie bieżącej kontroli zarządzania ryzykiem oraz we wdrażaniu zmian lub modernizacji systemu.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Etykieta synonimiczna

audytor informatyczny

audytor IT

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: