Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracownik socjalny do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Description

Code

2635.3.6

Description

Pracownicy socjalni do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pomagają osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji lub wykluczonym ze społeczeństwa w celu zmiany ich sytuacji i rozwiązania problemów z integracją. Współpracują ze społecznościami, skupiając się na konkretnych grupach. Pracownicy socjalni do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ściśle współpracują z pracownikami socjalnymi, szkołami, władzami lokalnymi oraz kuratorami, reprezentując swoich podopiecznych przed decydentami na szczeblu lokalnym i krajowym.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności