Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok

Description

Code

8122.6

Description

Operatorzy urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok ustawiają i dozorują zbiorniki zanurzeniowe, które są maszynami do powlekania, przeznaczonymi do nadania skądinąd wykończonym obrabianym przedmiotom trwałej powłoki przez zanurzenie ich w zbiorniku określonego rodzaju farby, środka konserwującego lub stopionego cynku.

Scope note

Includes dip tank operators.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności