Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

dziennikarz kryminalny

Description

Code

2642.1.6

Description

Dziennikarze kryminalni poszukują informacji i redagują artykuły na temat wydarzeń kryminalnych dla gazet, magazynów, telewizji i innych mediów. Prowadzą rozmowy i uczestniczą w przesłuchaniach w sądzie.

Etykieta synonimiczna

dziennikarka kryminalna

dziennikarka sądowa

dziennikarz kryminalny

dziennikarz sądowy

reporter

reporterka

sprawozdawca sądowy

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności