Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analityk danych

Description

Code

2511.3

Description

Analitycy danych importują, kontrolują, czyszczą, przekształcają, zatwierdzają, modelują lub interpretują zbiory danych w odniesieniu do celów działalności firmy. Dbają, żeby źródła i repozytoria danych zapewniały spójne i wiarygodne dane. Analitycy danych stosują różne algorytmy i narzędzia informatyczne odpowiednio do sytuacji i aktualnych danych. Mogą przygotowywać sprawozdania w formie wizualizacji, np. wykresów, tabel i zestawień.

Scope note

Excludes people performing managerial, engineering, and programming activities.

Etykieta synonimiczna

analityk baz danych

analityk ds. danych

analitycy danych

analityk hurtowni danych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności