Skip to main content

Show filters

Hide filters

masarz koszerny

Description

Code

7511.1.2

Description

Masarze koszerni zamawiają, kontrolują i kupują mięso w celu przygotowania i sprzedaży w formie mięsnych produktów spożywczych zgodnych z przepisami judaizmu. Wykonują oni czynności, takie jak cięcie, przycinanie, odkostnianie, wiązanie i mielenie mięsa zwierząt koszernych, takich jak krowy, owce i kozy. Przygotowują mięso koszerne do konsumpcji.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności