Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik restauracji

Description

Code

1412.1

Description

Kierownicy restauracji są odpowiedzialni za zarządzanie działalnością w zakresie żywności i napojów w kuchni i innych punktach sprzedaży żywności i napojów lub w jednostkach organizacyjnych w sektorze hotelarsko-gastronomicznym.

Etykieta synonimiczna

nadzorca ds. żywności i napojów

kierownik ds. cateringu

przełożony ds. żywności i napojów

przełożona ds. żywności i napojów

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności